KEM DINO TREX PETROSAINS

Seramai 11 orang pelajar tahun 5 dan seorang guru pengiring telah terlibat di dalam Kem Dino Trex Petrosains yang diadakan di Cinta Sayang Resort, Sungai Petani pada 30 Mei – 2 Jun 2011. Pelajar-pelajar didedahkan tentang kewujudan dan kepupusan Dinasor serta aktiviti-aktiviti rekacipta sains.

- Pn. Fatimah bt Din
Cinta Sayang Resort