SISTEM PENGURUSAN PENTAKSIRAN BERASAKAN SEKOLAH

Bengkel SPPBS bertujuan memberi pendedahan manual penggunaan manual bagi SPPBS kepada guru-guru.Para guru didedahkan bagaimana untuk LOGIN ke sistem dan memasukkan prestasi pelajar berdasarkan ujian formatif dan sumatif yang dilaksanakan. Bengkel ini merupakan latihan awal sebelum pelaksanaan sebenar dijalankan apabila mendapat arahan dari Lembaga Peperiksaan.
SISTEM PENGURUSAN PENTAKSIRAN BERASAKAN SEKOLAH